Projecten

In de afgelopen 28 jaar kwamen de 118 gesteunde projecten ten goede aan mensen in: Bangladesh, Bolivia, Brazilië, Burkina Faso, Cambodja, China, Costa Rica, IJsland, India, Nederland, Sri-Lanka, Thailand, Tibet en Zuid-Afrika.

In de periode 2017-2021 doneerden wij in totaal € 120.000 aan 14 organisaties waaronder:

The Parent Centre Zuid-Afrika Training en advies aan ouders uit townships
Witkopppen Clinic,  Fikelela  Zuid- Afrika Corona noodhulp
International

Tree Fund

Costa Rica Ecologische projecten, natuureducatie
St. Houtrookvrij Nederland bestrijding luchtvervuiling
CECD Zuid-Afrika Pre-school onderwijs projecten

Op aanvraag verstrekken wij u met alle plezier meer informatie over onze projecten.

Beleidsplan:
De komende jaren is het bestuur van plan om het beleid van de afgelopen jaren voort te zetten.
Wij zullen doorgaan met het uitvoering geven aan de doelstelling van de stichting door middel van het met raad, daad en geld steunen van projecten ‘ten algemene nutte’ die mensen een kans bieden op een menswaardig bestaan.
De focus van de stichting zal meer komen te liggen op projecten in Zuid-Afrika, met name op het gebied van onderwijs. Nieuw is aandacht voor de ecologie, natuurbehoud en cultuur.
In 2013 is de stichting een samenwerking gestart met het Centre for Early Childhood Development in Kaapstad. Zij bevorderen pre-school onderwijs.
U bent van harte uitgenodigd om aan dit project bij te dragen.
Hieronder een korte beschrijving van het project:

Centre for Early Childhood Development (CECD)
Bevorderen pre-school onderwijs (Early Childhood Development)

Het Centre for Early Childhood Development is opgericht in 1994.

De medewerkers van het CECD helpen pre-schools bij nieuwbouw of renovatie. Daarnaast geven zij trainingen aan de leraren van de school (o.a. taal- en rekenprogramma’s) en leren zij de schoolhoofden hoe zij een pre-school beter kunnen managen, een deugdelijke administratie voeren, fondsen kunnen werven en subsidies aanvragen. Bovendien verschaffen zij leermiddelen en werken zij samen met ouders en families. Tot slot helpen zij de overheid bij de beleidsbepaling en –implementatie en trainen zij overheidmedewerkers.
Belangrijkste resultaat hiervan is dat pre-schools die aan de kwaliteitseisen voldoen in aanmerking komen voor subsidie van de overheid en zo duurzaam op eigen benen kunnen staan!
Het ultieme doel van de CECD is: ‘’to break the cycle of poverty”

Uit onderzoek is gebleken dat iedere € 1 die je in pre-school kindontwikkeling stopt, later € 16 aan kosten voor de maatschappij bespaart!
Voor een uitgebreide beschrijving met achtergronden van het project zie Project ‘in focus’