De Stichting Varda is een stichting die de afgelopen 30 jaar meer dan 126 verschillende ‘goede doelen’ in binnen- en buitenland heeft gesteund.

Doelstelling

De stichting heeft tot doel: het steunen van projecten die mensen een kans bieden op een menswaardig bestaan binnen de eigen maatschappelijke context.
Voorkeur hebben projecten in ontwikkelingslanden die de betrokkenen de mogelijkheid geven om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
Voor steun komen in aanmerking: projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, voedselproductie, werkgelegenheid, huisvesting, cultuur, sociale- en culturele ontplooiing, de rechten van de mens, projecten ten behoeve van de natuur en incidenteel andere projecten die steun behoeven.

Naam

De naam Varda komt van een IJslands woord ‘varða’ dat staat voor een steenhoop in het landschap. Varðas vormden vroeger herkenningspunten, wegwijzers, voor iedereen die te paard of te voet van de ene plaats naar de andere plaats trok. Het was goed gebruik dat een reiziger die langs een varða kwam, er een steen bijlegde als zo’n steenhoop niet goed genoeg zichtbaar meer was.
Dit symboliseert de doelstelling van onze stichting.

De Stichting Varda geeft voorrang aan projecten die bij het grote publiek en de media niet erg in de belangstelling staan maar toch ondersteuning verdienen. Bij dergelijke ‘niche’ projecten kan met een geringe bijdrage een aanzienlijk resultaat worden behaald. Het gaat daarbij meestal om kleinschalige projecten van kleine- en middelgrote fondsenwervende organisaties met ‘korte lijnen’.