Project ’in focus’

Centre for Early Childhood Development (CECD), Kaapstad Zuid-Afrika:
Bevorderen pre-school onderwijs (Early Childhood Development)

Achtergronden pre-school onderwijs in Zuid-Afrika:
Vele miljoenen kinderen in Zuid-Afrika groeien op in extreme armoede.
Dat leidt tot ziektes, ondervoeding, groeiachterstanden, achterstanden in cognitieve ontwikkeling en achterstanden op het gebied van onderwijs.
Hoewel 97{31aa3445e255fd81edfe842e3a513ec8e2f748b97ad1c541de24c03107125a82} van de kinderen in Zuid-Afrika naar school gaan en er veel geld aan onderwijs uitgegeven wordt, is de kwaliteit van het onderwijs slecht. Veel kinderen kunnen (zeer) slecht lezen, schrijven en rekenen voor hun leeftijd en de drop-out percentages zijn enorm. Veel kinderen verlaten al in hun jonge tienerjaren het onderwijs. Slechts 6 op de 10 kinderen haalt het laatste jaar van de basisschool (primary school grade 7, dan zijn ze 13 jaar , hoewel er leerplicht is tm grade 9) en slechts 1 op de 4 kinderen maakt hun school af tot en met grade 12 (18 jaar).
De belangrijkste redenen daarvan zijn: armoede, ziekte, het niet kunnen bijhouden van de lesstof, zwangerschap en criminaliteit.

Zo leidt armoede tot schoolachterstanden en dat leidt weer tot armoede.

Een van de meest effectieve manieren ‘to break the cycle of poverty’ is pre-school onderwijs (ECD: Early Childhood Development) voor jonge kinderen (tot 6 jaar) en steun aan hun families.
Uit onderzoek is gebleken dat goed pre-school onderwijs een betere emotionele, sociale, cognitieve en lichamelijke ontwikkeling bij jonge kinderen bewerkstelligt.
Kinderen die goed pre-school onderwijs hebben genoten, komen naar de basisschool met meer vaardigheden en zijn zekerder van zichzelf. Ze hebben een grotere kans verder te leren; hebben minder hulp nodig op school; komen minder in de criminaliteit terecht; hebben een grotere kans op een (goede) baan later; hebben stabielere relaties; en bij de meisjes komen minder tienerzwangerschappen voor.

Dat bespaart de maatschappij veel kosten, leidt tot vermindering van armoede en ongelijkheid en
heeft grote voordelen voor de ontwikkeling in sociaal en economisch opzicht voor het land als geheel.
Uit divers wetenschappelijk onderzoek is komen vast te staan dat iedere € 1 die wordt gespendeerd aan pre-school kindontwikkeling op termijn de maatschappij € 16 aan kosten bespaart!!

In Zuid-Afrika krijgen 5,3 miljoen kinderen geen pre-school onderwijs. Dat is 80{31aa3445e255fd81edfe842e3a513ec8e2f748b97ad1c541de24c03107125a82} van de kinderen jonger dan 6 jaar. Een overheidsprogramma ‘Grade R’ dat er voor moet zorgen dat alle kinderen pre-school onderwijs krijgen, komt slechts langzaam op gang.

In het hele land zijn er echter 24.000 pre-schools (ECD Centra) opgericht zonder enige overheidssupport. Het merendeel is opgericht door particulier initiatief van betrokken en competente vrouwen uit de lokale communities; in Kwazulu-Natal, Gauteng, de Oostkaap en de Westkaap. In totaal wordt zo aan 1 miljoen jonge kinderen de kans gegeven om naar een pre-school te gaan.

Wat doet het CECD?

  1. Het CECD geeft trainingen aan de leraren (“practisioners”) van de pre-schools. Zij kunnen een zgn. NQF level 4 of 5 bevoegdheid halen en hebben daarmee de vaardigheden om kwalitatief uitstekend onderwijs te geven, ook aan kinderen met ‘special needs’.
  2. Het CECD helpt bij de keuze en implementatie van onderwijs middelen (educational equipment), les-curriculi, en ze leren de leraren hoe daarmee om te gaan. Spel is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.
  3. Ook worden schoolhoofden en managers getraind. Dit gaat vaak in de vorm van workshops gericht op financieel management, human resource management, fundraising, subsidies, administratieve vaardigheden en sustainablility.
  4. Het CECD geeft ook adviezen voor nieuwbouw of renovatie van centra (variërend van kleine verbeteringen aan bijv. het dak en ramen tot uitgebreide verbouwingen).
  5. Tenslotte verzorgt het CECD ook trainingen voor ECD overheidsvertegenwoordigers en -supervisors

Een van de grootste barrières voor kinderen om naar een pre-school te komen zijn de kosten.
Als een pre-school zorgt dat zij aan een aantal kwaliteitsvereisten voldoet en een registratie weet te bemachtigen bij het Department of Social Development, kan van de provinciale overheid subsidie verkregen worden van 15 Rand (€1,10) per kind per dag. Een pre-school met 40 kinderen krijgt dan een subsidie van 150.000 Rand per jaar en kan zo financieel onafhankelijk worden en zijn voortbestaan verzekeren.

Integrale aanpak:
Kinderen uit straatarme gezinnen groeien niet op met boeken en kranten. Ze worden thuis niet voorgelezen of aangemoedigd om te leren lezen, schrijven en rekenen.

Hun ouders of verzorgers kampen met ziektes, geweld, gebrek aan geld en eten, en tal van andere met armoede samenhangende problemen.
In Zuid-Afrika zijn nog steeds 3,3 miljoen kinderen ondervoed en circa 7 miljoen kinderen hebben geen toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Ziektes als cholera, bilharzia, diarree, tbc, huidaandoeningen, longontsteking en hiv/aids komen veel voor.

Eric Atmore, directeur van het CECD, staat een integrale aanpak voor: hij vind dat het Education Department nauw moet samenwerken met de Social and Health departementen. Hij vind dat er veel meer in onderwijs voor jonge kinderen geïnvesteerd moet worden omdat dat het grootste rendement op sociaal, economisch en onderwijs vlak oplevert. Nu gaat slechts 2{31aa3445e255fd81edfe842e3a513ec8e2f748b97ad1c541de24c03107125a82} van het totale onderwijsbudget naar pre-school kindontwikkeling.

CECD Eric Atmore and Aziza

CECD Eric Atmore and Rukea

“It’s not all about money” : Locale betrokkenheid
Eric Atmore benadrukt het belang van “keeping the community involved from day one”. Zonder de steun van de lokale gemeenschap en zonder de steun van lokale politieke leiders “a project will not see the light of day”. Eric Atmore benadrukt dat “sustainability” niet gaat over geld. “It’s about leadership and management”. Daarom zijn, naast de trainingen aan leraren, ook de trainingen aan de schoolhoofden, managers en de mensen van de overheidsinstanties zo belangrijk.

Pre-school projecten in de Westkaap
In 2006 startte het CECD op initiatief van- en in samenwerking met de gemeente Kaapstad en het Provincial Department of Social Development een programma om een aantal pre-schools te upgraden. Er werden ruim 400 pre-schools geholpen en 31.000 kinderen plukten de vruchten van het programma, maar ook de sociale- en economische behoeften van de families en lokale gemeenschappen werden betrokken in het project.

Van alle 3000 pre-schools in de Westkaap (Kaapstad en omgeving) is nu de helft geregistreerd en ontvangt 1 op de 3 subsidie. In de Westkaap gaan nu 150.000 kinderen tot 6 jaar naar een pre-school. Dat is een kwart van het totaal aantal kinderen.

Bijna een half miljoen jonge kinderen blijven helaas nog verstoken van pre-school onderwijs.

Het is de wens van het CECD om het succesvolle model verder uit te rollen in de Westkaap en in de overige provincies. Hiertoe vragen zij de steun van de Stichting Varda.
Wilt u bijdragen aan dit project, ga dan naar ‘Informatie & donaties’

Meer informatie: http://www.cecd.org.za/